Zrób rezerwację teraz

Czym JEST DOBROSTAN

Stan, do którego każdy dąży

Work-life balance w praktyce

W 1948 roku Światowa Organizacja Zdrowia zdefiniowała zdrowie jako „nie tylko brak choroby lub kalectwa, ale stan pełnego dobrostanu fizycznego, psychicznego i społecznego”. Dziś koncepcją dobrostanu zajmują się nie tylko  lekarze, psychologowie czy socjolodzy, ale także architekci i specjaliści HR. 

Dobrostan dotyczy zarówno zdrowia fizycznego, psychicznego, jakości relacji międzyludzkich, jak i subiektywnego poczucia szczęścia i satysfakcji. Psychologowie podkreślają również znaczenie rozwoju osobistego, realizacji potencjału, życia w zgodzie z naturą człowieka oraz równowagi między zasobami a wyzwaniami, z którymi się mierzy. 

Niezależnie od tego, jak nazwiemy to zjawisko – work-life balance, work-life blending, czy work-life integration – jesteśmy świadomi, że praca i życie osobiste są nierozerwalnie ze sobą powiązane. *

*Natalia Hatalska Dobrostan Polek i Polaków, str. 6

Dobrostan dla Twojej firmy

Firma w "dobrym stanie"

Stres to ukryty koszt

Żyjemy  czasach, w których dostęp do dóbr materialnych w naszej szerokości geograficznej jest w zasięgu ręki. A mimo tego trudniej nam być szczęśliwymi. Dlaczego? Mamy do czynienia z wieloma kryzysami, które dzieją się jednocześnie: zmagamy się z kryzysem gospodarczym, energetycznym i klimatycznym. Rozwój technologii wymusza na nas pośpiech i ciągłą dostępność, trudno przejść na tryb  „switch off”.  Wszystko to ma wpływ na nasze samopoczucie i dobrostan, a w konsekwencji przekłada się na pogorszenie jakości życia na wielu płaszczyznach. 

Pandemia COVID-19 zmieniła podejście ludzi do życia. Na pierwszy plan wysunęły się troska o kondycję psychiczną oraz utrzymanie równowagi między życiem zawodowym i prywatnym. Jest to sygnał globalnych zmian, zachodzących również w naszym społeczeństwie.*

Jak bardzo ważny jest dobrostan pracowników w firmach, najlepiej obrazują dane. Okazuje się, że koszty zwolnień lekarskich spowodowanych stresem zawodowym można oszacować na poziomie niemal 7,45 mld złotych rocznie.** Rotacja pracowników, prozenteizm i absencje spowolniają rozwój firm i przedsiębiorstw. 

*Natalia Hatalska Dobrostan Polek i Polaków, str. 3

 

Zgodnie z badaniami przeprowadzonymi przez Harvard Business Review firmy, które dbają o dobrostan pracowników, zazwyczaj mają również wyższe wskaźniki satysfakcji klientów i lojalności.

Do wypalenia jeden krok

Aktywności wspierające dobrostan pracowników są kluczowe dla ich zdrowia, dobrego samopoczucia oraz efektywności.

Pracownik osiąga największą kreatywność wtedy, gdy jest otoczony sprzyjającym środowiskiem pracy, dającym mu wolność działania i inspirującymi wyzwaniami. Kiedy czuje się doceniany i zaangażowany, ma większą motywację do eksperymentowania z nowymi pomysłami i podejściami.

Jednakże w fazie przetrwania lub w momencie doświadczania wypalenia zawodowego, kreatywność pracownika może być znacznie ograniczona. Brak motywacji, wsparcia i zrozumienia, a także nadmiar obowiązków mogą hamować jego zdolność do generowania nowych pomysłów i innowacyjnych rozwiązań.

Znajdź równowagę w Oddechowie

W naszym ośrodku od dawna propagujemy idee dobrostanu. Jesteśmy świadomi problemów, z jakimi borykają się organizacje, dlatego specjalnie dla firm przygotowaliśmy kilka modułów szkoleń dotyczących profilaktyki zdrowia oraz zarządzania stresem. 

Nasze warsztaty to realna korzyść dla każdej organizacji, która dba o dobrostan swoich pracowników.  Dane opublikowane przez Society for Human Resource Management (SHRM) wskazują, że firmy z programami zdrowotnymi dla pracowników notują o 79% niższe wskaźniki absencji chorobowej.**

Pomagamy zespołom w opanowaniu technik redukcji stresu i napięcia. Inspirujemy do dbania o siebie poprzez ruch i zbilansowaną dietę. 

Wskazujemy drogę do odnalezienia spokoju, harmonii i równowagi, co przekłada się na polepszenie samopoczucia oraz osiągnięcie wyższego poziomu satysfakcji z życia.

**Źródło: Raport Deloitte, Mental health and employers: refreshing the case for investment, marzec 2022, dostęp z dn. 07.07.2022

ESG

Nasze warsztaty nie tylko promują zdrowy styl życia i integrację zespołu, ale także są zgodne z zasadami ESG (Environmental, Social, and Governance).

Poprzez organizację warsztatów zgodnych z zasadami ESG, nasza firma nie tylko dba o dobrostan pracowników, ale także angażuje się w działania prospołeczne i prośrodowiskowe. 


Poznaj nasze WARSZtaty

Wiemy, czego potrzebuje Twoja firma

Leśna integracja

Dobrostan

7 kompetencji harmonijnego LIDERA

LEŚNA INTEGRACJA

Odnowa, regeneracja i integracja

LEŚNA INTEGRACJA, czyli integracja firmowa w rytmie SLOW, to atrakcyjna alternatywa do standardowych form integracji, do których przywykła większość firm. A jeśli chcesz zaskoczyć swoich pracowników, zorganizujemy dla Was wyjazd integracyjny, który na długo zostanie w pamięci Waszych pracowników. Spływy kajakowe, wycieczki rowerowe, gry terenowe, a to wszystko w samym sercu lasu.  

DobrostaN

Jestem tym, co jem

DOBROSTAN, czyli warsztaty wspierające dobre nawyki. Tworzenie pracownikom okazji do wdrażania prozdrowotnych nawyków to także profilaktyka wypalenia zawodowego i chronicznego zmęczenia, z którym tak często mierzą się organizacje. Aktywny czas spędzony w naturze regeneruje, dotlenia organizm i wspiera zdrowie oraz dobrostan pracowników na wielu poziomach.

7 kompetencji

LIDER w harmonii

7 kompetencji harmonijnego LIDERA, czyli efektywne zarządzanie zespołem, budowanie zaufania oraz promowanie pozytywnej kultury pracy. Komunikacyjność, autentyczność i adaptacyjność budują środowisko pracy, w którym pracownicy czują się doceniani, zmotywowani i zaangażowani.

Masz pytania do oferty?

Jesteśmy do Twojej dyspozycji

Zapraszamy do Ośrodka

Zobacz więcej

Sprawdź, co mogło Ci umknąć