Zrób rezerwację teraz

7 kompetencji

Harmonijnego LIDERA

Lider, naturalnie

Szkolenie buduje świadomość i inspiruje do poszukiwania rozwiązań. Odporność psychiczna, wellbeing oraz budowanie rezyliencji osobistej i zespołowej oraz umiejętności, które za tym stoją są dziś istotnymi elementami rozwoju organizacji.

Warsztaty pozwalają zauważyć i zrozumieć jakie umiejętności i postawy wspierają menedżera w utrzymaniu jego potencjału oraz efektywności zespołu poprzez podnoszenie i utrzymanie wysokiego poziomu wellbeingu. Proces szkoleniowy został skonstruowany tak, aby przyczynić się do faktycznego wzrostu umiejętności jego uczestników.

Dzięki ułożeniu programu w proces uczestnicy są w stanie wyjść z efektami poza salę szkoleniową, wykorzystać wiedzę na co dzień w praktyce. Warsztat prowadzony metodologią skoncentrowaną na ciągłej aktywności uczestników. Trener przede wszystkim zapraszam do ćwiczeń, pracy w grupach i parach, co w przypadku rozwoju wellbeingowych kompetencji jest kluczowe. Każda metoda zostanie przez uczestników przepraktykowana i każda poddana analizie i omówieniu na meta poziomie, dzięki czemu uczestnicy nie tylko zrozumieją jej działanie, ale będą mogli od razu się tego nauczyć i zobaczyć efekty jej działania.

"Najlepszy przywódca to ten, który potrafi wskazać drogę, wzbudzić wiarę i inspirować do działania." -

John Quincy Adams

KLuczowe korzyści

W zasięgu ręki

To jest proste!

Kluczowe korzyści uczestników

• Poznanie zasad zarządzania osobistą energią, odpornością psychiczną i efektywnością

• Poznanie praktycznych narzędzi do dbania o swój wysoki poziom dobrostanu oraz o wysoką energię zespołu.

• Wzrost własnej efektywności dzięki zapoznaniu się z własnymi mocnymi stronami i obszarami rozwojowymi

• Wzrost kompetencji pracy zespołowej dzięki bardzo aktywnej formie szkolenia i uczeniu się przez doświadczanie: praca w parach, grupach, gry szkoleniowe.

Kluczowe korzyści dla organizacji 

• Wzrost kluczowych kompetencji menedżerów, które kształtują liderskie postawy oraz wpływają na efektywność zespołu

• Wzrost efektywności menedżerów, dzięki wzmocnieniu umiejętności z obszaru zarządzania własną energią oraz energią zespołu

ESG

Środowisko, Społeczeństwo i Ład Korporacyjny

Zgodnie z ESG

Nasze szkolenia są zgodne z filozofią ESG.  ESG to skrót od angielskich słów Environmental, Social, and Governance (Środowisko, Społeczeństwo i Ład Korporacyjny). Odnosi się do trzech głównych czynników, które są brane pod uwagę przy ocenie zrównoważonego i etycznego wpływu inwestycji w przedsiębiorstwa. 

Environmental (Środowiskowe): Obejmuje kwestie związane z ochroną środowiska, takie jak: zarządzanie emisją gazów cieplarnianych, zużycie energii, zarządzanie odpadami, ochrona bioróżnorodności i zarządzanie zasobami wodnymi. 
Social (Społeczne): Dotyczy aspektów społecznych, takich jak: prawa pracowników, warunki pracy, różnorodność i inkluzja, relacje z lokalnymi społecznościami oraz wpływ na klientów i dostawców. 
Governance (Ład Korporacyjny): Skupia się na strukturze zarządzania przedsiębiorstwem, w tym na praktykach związanych z zarządzaniem, relacjami z akcjonariuszami, przejrzystością finansową.

Masz więcej pytań do oferty?

Napisz do nas, przygotujemy ofertę idealnie dopasowaną do Twojej firmy

Poznaj nasz ośrodek

Zobacz więcej

Sprawdź, co mogło Ci umknąć